Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Transfontanelna neurosonografija (ultrazvuk mozga novrođenčeta)

Transfontanelna neurosonografija (ultrazvuk mozga novrođenčeta) slikovna je dijagnostička metoda prikaza građe mozga.

Ultrazvuk mozga je bezbolna, neinvazivna i za dijete neškodljiva pretraga, te je danas metoda izbora pregleda mozga u neonatalogiji i razvojnoj neurologiji.  Ovom metodom prikazuje se građa i eventualni poremećaji u anatomskoj strukturi mozga. Idealno bi bilo kada bi se učinila kod sve novorođenčadi još u porodilištu od 2.-7. dana života, ali za to nažalost još uvijek u većini porodilišta ne postoje adekvanti uslovi. Rijetka porodilišta koja su u mogućnosti obezbjediti adekvatne uslove uvela su ultrazvuk mozga novorođenčeta kao obavezan skrining program.

Kao obavezan pregled ultrazvuk mozga preporučuje se kod novorođenčadi male porođajne mase, sa odstupanjima u opsegu glave ili dinamici rasta opsega glave (premalo ili previše). Ultrazvuk mozga izvodi se obavezno i kod djece koja u ranom dojenačkom dobu razviju konvulzije, epileptične napade, pretjerano su pospana ili razdražljiva.

Pregled ultrazvuk mozga kod novorođenčeta  treba obavezno učiniti kod beba kod kojih postoje:

 • nizak Apgar skor na rođenju
 • podaci o teškom porođaju
 • podaci o rizičnoj trudnoći
 • ako je beba rođena prije termina
 • ako je beba oživljavana (reanimirana)
 • ukoliko je novorođenče imalo znake perinatalne infekcije, sepse ili meningitisa
 • ako je imalo tešku malokrvnost ili žuticu na rođenju
 • ako neurološki nalaz na rođenju nije normalan
 • ako ima anomaliju oblika ili veličine glavice
 • ukoliko je rođeno sa drugim anomalijama
 • druga medicinska stanja koja mogu uticati na optimalan tok trudnoće, poroda i ranog doba nakon rođenja

Ovom metodom moguće je dijagnostikovati:

 • hidrocefalus
 • intrakranijalna krvarenja
 • tumorske mase
 • intrakranijalne ciste
 • hipoksično-ishemičke encefalopatije
 • vaskularne anomalije mozga
 • i druge anomalije mozga