Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

OTORINOLARINGOLOGIJA

Dijagnostika oboljenja uva,nosa i grla kod djece i odraslih sastoji se od
sljedećih stavki:
– Klinički pregled – daje Vam priliku da se obratite našim stručnjacima u
vezi sa bilo kakvim simptomima ili nedoumicama.
– Otomikroskopija – pregled uva i bubnjića mikroskopom
– Endoskopija uva – pregled uva endoskopom
-Endoskopija nosa – pregled nosa i sinusnih šupljina endoskopom 0 ̊, 30
̊, 45 ̊
-Laringoskopija – pregled glasnica endoskopom od 90 ̊
-Bris uva,nosa i ždrijela, antibiogram.
-Audiometrija – sam naziv „audiometrija „ nastao je od latinske riječi
audire (slušati ili čuti) i grčke riječi metria što znači mjerenje.Prema
tome audiometrija je mjerenje praga sluha.Time se za relativno kratko
vrijeme, stiče utisak o prirodi patološkog procesa, a zatim se po potrebi
dopunskim metodama utvrđuju priblžniji podaci o vrsti i veličini lezije.
-Timpanometrija – procena integriteta i mobilnosti timpano- osikularnog sistema, sadržaja i pritiska u kavumu timpani. Diferencijalna dijagnoza konduktivnih nagluvosti sa očuvanom bubnom opnom (sekretorni otitis ili malformacija koščica)
-Akustički refleks – procena praga sluha, integriteta refleksnog luka, topodijagnostika lezija n. facijalisa

-Skrining sluha novorođenčeta

Oštećenje sluha je najčešći urođeni senzorni hendikep 0.1-0.2%. Teške posljedice u razvoju govora, jezika, kognitivnih procesa i edukacije. Rana dijagnoza i intervencija omogućavaju gotovo normalan razvoj govora, a do 4. godine sustižu vršnjake. 40% dece oštećenog sluha ima dodatne smetnje. Neophodno je uraditi skrining sluha do kraja prvog mjeseca života. Dijagnoza do kraja 3. mjeseca života. Intervencija (rehabilitacija ) do kraja 6. mjeseca života. Implantacija do navršene 1. godine života .-Videonistagmografija (VNG) – baterija testova na osnovu kojih procjenjujemo funkciju sistema za ravnotežu. Savremena metoda snimanja čula za ravnotežu, za pacijenta lako podnošljiva, a ljekarima od velike pomoći u dijagnostici vrtoglavice i nesvjestice.
-Okulografija – Tokom ovog testa pacijent pogledom prati pokretnu metu, dok aparat bilježi da li pokreti oka kasne za kretanjem pokretne mete (obično svjetleća tačka). Ukoliko je sistem glatkog praćenja oštećen, oko pacijenta neće moći glatko da prati metu već će se formirati sakade, a to su brzi skokoviti pokreti oka u cilju da uhvate
predmet od interesa u pokretu. Potom se ispituju sakadični pokreti oka, tj. brzo prebacivanje pogleda sa jedne mete na drugu. Ovaj test ima za cilj da utvrdi da li pri promjeni pogleda oko uspjeva brzo da fokusira novu metu ili se javlja kašnjenje ili
dismetrija, tj. promašivanje mete koje je praćeno dodatnim korektivnim pokretom oka (korektivnom sakadom). Dismetrija (promašaj pogleda) može biti prebačajna ili podbačajna. Potom se zadaje pacijentu da prati vidno polje u pokretu, a video- nistagmograf snima brze pokrete oka koji se nazivaju “optokinetički nistagmus”. Ovaj nistagmus je odsutan kod pacijenata sa oštećenjem centralnih vestibularnih puteva.
Poremećaji glatkog i/ili sakadičnog praćenja i optokinetičkog nistagmusa su posledica oštećenja nervnih puteva na nivou cerebeluma i moždanog stabla. Položajni testovi – Cilj ovog ispitivanja je da utvrdi da li promjena položaja pacijenta utiče na promjenu ili pojavu nistagmusa. Diks-Holpajkov test je u stvari pozicionirajući test, koji ima za cilj da utvrdi da li pri prelasku iz sjedećeg u ležeći položaj sa zabačenom
glavom se pojavljuje nistagmus koji je obično praćen jakom vrtoglavicom. Ovaj test je pozitivan kod BPPVa, bezazlenog poremećaja unutrašnjeg uva koji je najčešći uzrok vrtoglavica. Kalorijski test – Video-nistagmografija se koristi za biljezenje i snimanje brzine spore faze nistagmusa i u okviru kalorijskog testa .
-Head impuls test – procjena vestibulookularnog refleksa (VOR) ovim testom je napravila pravu revoluciju u evaluaciji vestibularnih oboljenja. Najsgurniji test za detektovanje gubitka funkcije polukružnih kanala. Head impuls test je senzitivniji od NMR endokarnijuma za diferenciranje periferne vestibularne lezije od centralne vestibularne lezije u akutnoj fazi. Abnormalan nalaz je visoko specifičan.

CENTAR ZA VRTOGLAVICE
Centar za vrtoglavice je specijalizovana ordinacija za dijagnostiku i liječenje medicinskih problema u vezi sa uvom, sluhom i ravnotežom. Mi smo tim lekara sa velikim iskustvom u otologiji, audiologiji i neurotologiji. Predano radimo na unapređenju liječenja kompleksnih bolesti uva i vestibularnih poremećaja primenjujući kombinaciju savremenih i tradicionalnih pristupa lečenja. Naša sveobuhvatna i testovima potkrepljena dijagnostika i liječenje pokrivaju širok spektar vestibularnih poremećala uključujući i BPPV, Menierovu bolest, vestibularnu migrenu i ostale poremećaje ravnoteže.
Vrtoglavica je simptom kojim se manifestuju poremećaji u različitim organskim sistemima: otološkom, neurološkom i vaskularnom. Izraz vrtoglavica obuhvata različite simptome, uključujući nesvjesticu , slabost i pravu vrtoglavicu. U svakodnevnom radu ljekarima je teško razlikovati benignu od životno ugrožavajuće vrtoglavice praćene neurološkim ispadima koja zahtjeva hitnu procjenu i liječenje. Akutni vestibularni sindrom (AVS) ili „akutna vrtoglavica“, karakteriše se
naglim, dramatičnim početkom: vrtoglavicom koja se pogoršava pokretima glave, mučninom, povraćanjem, nestabilnošću pri hodu, nistagmusom. Često nastaje kao posljedica akutne periferne vestibulopatije (AVP), međutim prema nekim ispitivanjima u gotovo 25% bolesnika sa AVS-om uzrok vrtoglavice je moždani udar koji
oponaša AVS.